15 minuten om te lezen

Zelf de luchtkwaliteit in huis meten met de Renson Sense

De luchtkwaliteit in huis? Daar zit een luchtje aan! In onze goed-geïsoleerde huizen ademen we constant vervuilde lucht in en dat is vaak niet gezond. Om mensen bewust te maken van de luchtkwaliteit ontwikkelden we de Renson Sense, onze slimme CO2-meter waarmee je zelf de luchtkwaliteit in huis kunt meten. De Sense geeft visueel aan wanneer de lucht in huis slecht is en er geventileerd moet worden.

Allemaal huismussen

Onderzoek heeft aangetoond dat we minstens 90% van onze tijd binnen doorbrengen: thuis, op kantoor, in school… Deze leefomgevingen zijn erop voorzien om ons veilig en beschut te doen voelen. In die gedachte werden gebouwen de laatste 20 jaar steeds beter geïsoleerd, want zo zorgen we ervoor dat we - zonder veel te moeten verbruiken - onze woningen behaaglijk warm houden. Om te vermijden dat onze leefomgevingen echter veranderen in ‘luchtdichte dozen’, is ventileren een must. 

Slechte luchtkwaliteit in huis, hoezo? 

Veel mensen zijn in de vaste overtuiging dat de lucht buiten ongezonder is dan de lucht binnen, maar niets is minder waar. Onze binnenlucht zit vol CO2 (dit is een stof die voorkomt in de lucht die we uitademen), vocht en VOS (vluchtige organische stoffen), die de gezondheid ernstige schade kunnen toebrengen. Die stoffen komen in de lucht terecht als we koken, als we kaarsen aansteken, via de verf op onze muur, het vernis van onze meubels… VOS kunnen leiden tot vermoeidheid en migraine op korte termijn, en kunnen kankerverwekkend zijn op langere termijn. Zonder dat we het beseffen hebben deze schadelijke stoffen een grote impact op ons comfort en welbevinden.

Wat is een goede CO2 waarde in huis?

luchtkwaliteit

Weet wat je ademt!

Iedereen gaat ervan uit dat onze woningen en leefomgevingen ‘safe havens’ zijn, waar we gezond kunnen leven en waar onze oogappels in alle veiligheid kunnen opgroeien, maar dit strookt helaas niet met de realiteit. Sinds bekend raakte dat Covid-19 zich ook via de lucht verspreidt, benadrukken vele gerenommeerde virologen dat het levensbelangrijk is om de binnenlucht in onze scholen, kantoren en huizen voldoende te verversen om het risico op verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daardoor is het besef gegroeid dat de kwaliteit van de lucht die we inademen goed moet zijn. 

Vervuilde binnenlucht in gebouwen, je ziet en ruikt het niet

Dit beseffen is een eerste stap, maar daarbij worden we met nog een ander probleem geconfronteerd en dat is dat je slechte lucht niet kunt zien of ruiken. Als de kwaliteit van de lucht in een binnenomgeving achteruit gaat, dan hebben we daar totaal geen idee van. Dat is de reden waarom we de Renson Sense, onze slimme CO2-meter, ontwikkeld hebben. 

Hoe de luchtkwaliteit meten in je woning?

De Sense bevat sensoren die de luchtkwaliteit in je woning voortdurend monitoren. De voornaamste parameter die de Sense in het oog houdt, is het CO2-gehalte in de woning. Als dit te sterk stijgt, zal de Sense dit opmerken en visueel aangeven. Is de lucht gezond, dan licht de meter blauw op. Is de hoeveelheid CO2 tussen de 800 en 1200 ppm (parts per million), dan wordt de Sense oranje, wat geïnterpreteerd moet worden als een waarschuwing dat de lucht slechter aan het worden is. Kleurt de Renson Sense rood, dan wil dit zeggen dat de hoeveelheid CO2 de maximale waarde van 1200 ppm overschreden heeft. In dat geval moet de woning zo snel mogelijk intensief verlucht worden door ramen en deuren open te zetten.

De Renson Sense, meer dan een CO2-meter

De Sense is meer dan een visuele CO2 meter. Het toestel brengt ook andere parameters in kaart, zoals de hoeveelheid VOS, de temperatuur, de hoeveelheid vocht in de lucht, de hoeveelheid licht… Kortom alle factoren die zorgen voor een gezond en comfortabel binnenklimaat. De geconnecteerde Renson Sense brengt deze gegevens allemaal overzichtelijk samen in een bijhorende app, die je op je smartphone kunt installeren. Zo kun je niet alleen in real-time de gezondheid van je woning vaststellen, je vindt er ook de historiek terug of je kan er bepaalde patronen vaststellen. Zo kom je bijvoorbeeld te weten of je woning te kampen heeft met structurele vochtproblemen, die dringend moeten aangepakt worden.

Volstaat een accurate meting van enkel CO2, vocht en temperatuur voor jou? Dan is de Sense Go jouw geschikte toestel.

Luchtkwaliteit in je woning verbeteren: oplossingen op langere termijn

In dit laatste geval moet er gekeken worden naar oplossingen die op langere termijn soelaas brengen. Is de luchtkwaliteit voortdurend slecht (de Sense die constant in het rood gaat), dan zal het openen van de ramen niet langer voldoende zijn. Dit heeft immers maar een kortstondig effect. Metingen hebben aangetoond dat het CO2-niveau 15 tot 20 minuten na het openen van de ramen zich opnieuw op het oude niveau bevindt. 

Ventilatie-oplossingen voor nieuwbouwwoningen

De Renson Healthbox 3.0 is onze slimme ventilatie-unit. Het systeem meet, net als de Renson Sense, het CO2-gehalte in een woning. Van zodra het toegestane CO2-niveau overschreden wordt, zal de Healthbox 3.0 de vervuilde lucht weg ventileren. De vervuilde lucht wordt dan op zijn beurt vervangen door verse, gezonde buitenlucht die via raamverluchtingen toegevoerd wordt. Als bewoner hoef je zelf niets te doen, het systeem doet alles volautomatisch. Door het CO2-niveau te monitoren weet het systeem of en waar er mensen in huis zijn. Enkel daar waar er menselijke activiteit is, wordt er geventileerd. Daardoor is de Healthbox 3.0 het meest energiezuinige systeem op de markt. Uiteraard hoef je niet blind te vertrouwen op de Healthbox 3.0. Het systeem is geconnecteerd, waardoor je alles perfect kan meevolgen vanop de bijhorende Healthbox 3.0-app. Indien gewenst, kun je het systeem ook bijsturen. Jij blijft altijd baas over je woning.

Ventilatie-oplossingen voor renovatiewoningen

Niet iedereen kan zijn woning van een centraal ventilatiesysteem voorzien. Daarom ontwikkelden we de Renson Waves. De Waves heeft dezelfde functionaliteiten als de Renson Healthbox 3.0. Ook hier betreft het een volautomatisch en geconnecteerd systeem. Het grootste verschil bevindt zich in het feit dat het gaat om een systeem dat kan aangesloten worden op bestaande luchtkanalen, waardoor het perfect is als renovatie-oplossing, want zo hoef je geen gaten te boren of je huis te beschadigen. De Renson Waves is uitermate geschikt om in de vochtige ruimtes van het huis geïnstalleerd te worden, zoals het toilet, keuken of badkamer. 

voor-renovaties-waves

SOS luchtkwaliteit?

Bij ons kan je terecht voor advies, onze ventilatie-experts kunnen je helpen bepalen welk systeem het meest geschikt is voor je woning. Wij zijn als het ware een one-stop-shop, die alle middelen heeft om een gezonde woning te creëren.

Renson Sense

Niet alleen voor thuis ook geschikt voor klaslokalen

De Renson Sense is niet enkel nuttig in voor woningen, ook in klaslokalen en scholen laat de binnenluchtkwaliteit vaak te wensen over. Dankzij de Renson Sense heb je een objectief apparaat om de luchtkwaliteit in klaslokalen te meten en te controleren. Het systeem geeft aan als het tijd wordt om de lucht in je klaslokaal te verversen. Geen gemis als je weet dat de binnenlucht vaak tot 10x meer vervuild is dan de buitenlucht.


ONTDEK DE RENSON SENSE