Het ABC van de vluchtige organische stoffen

Wat zijn VOS of vluchtige organische stoffen?

VOS ofwel vluchtige organische stoffen is de verzamelnaam voor vluchtige, chemische stoffen, die makkelijk verdampen en in de lucht opgenomen worden. Concreet gaat het om stoffen die je terugvindt in verven, schoonmaakproducten, detergenten, enz.

Schadelijk voor de gezondheid

Vluchtige organische stoffen, ook wel vluchtige organische componenten (VOC) genoemd, zijn niet alleen schadelijk voor het milieu, ze brengen ook onze gezondheid grote schade toe. Omdat ze overal in onze huizen aanwezig zijn en omdat ze zo makkelijk in de lucht worden opgenomen, komen ze dagelijks in onze longen terecht. VOC’s zijn de hoofdreden voor het feit dat de lucht in huis tot 5x meer vervuild is dan de lucht buiten.

Hieronder overlopen we de vluchtige organische stoffen die meest in onze woningen voorkomen. Het VOS ABC zeg maar:  

A= Aceton

Aceton komt o.a. voor in dissolvent, vernis en behang. Kan irritatie van neus, keel en ogen veroorzaken. Bij hogere concentraties kunnen zelfs hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid, slaperigheid en verwardheid opduiken.

B= Butanol

Komt voor bij kachels en rook van kaarsen en sigaretten. Deze vluchtige organische stof kan permanente oogschade veroorzaken en bij huidcontact kan er irritatie en uitdroging ontstaan. De dampen zijn irriterend voor het ademhalingssysteem en beïnvloeden ook het centrale zenuwstelsel wat sufheid of duizeligheid kan veroorzaken. Vroege symptomen van blootstelling kunnen o.a. vermoeidheid en hoofdpijn zijn.

B= Benzeen

Vind je frequent terug in tabaksrook, lijmen, verven, detergenten, boenwas. Bij lagere concentraties kan duizeligheid, hartritmestoornissen, beven, verwarring en bewusteloosheid optreden. Wanneer je benzeen gedurende lange tijd inademt, kan je schadelijke effecten ontwikkelen in je beenmerg. Daardoor kan de normale bloedvorming verstoord worden, zodat bloedarmoede en bloedingen kunnen ontstaan. Bovendien kan een langdurige blootstelling aan relatief hoge concentraties benzeen kanker van de bloedvormende organen (leukemie) veroorzaken. 

C= Carbon Disulfide

Bij hoge concentraties en bij langdurige inademing van koolstofdisulfide is de stof giftig. Het is zeer schadelijk en irriterend voor de huid, ogen en de luchtwegen. Koolstofdisulfide kan via de huid het lichaam binnendringen en leiden tot hevige irritatie, roodheid, jeuk en ontstekingen. Blootstelling aan hoge concentraties kan schadelijk zijn voor het centraal zenuwstelsel.

D= Dichlorobenzine

Komt het meest voor in deodoranten en mottenballen. Kan schadelijke effecten hebben op de lever, de nieren en het bloed. Blootstelling aan de vluchtige organische stof is op lange termijn mogelijk zelfs kankerverwekkend.

E= Ethanol

Vind je meest in glasreinigingsmiddelen, wasmiddelen, detergenten en wasmiddelen voor de vaatwasser. Bij blootstelling aan concentraties hoger dan 3000 mg/m3 worden klachten als hoesten, droge keel en prikkeling van de neus gemeld. Bij hoge concentraties in de lucht is ethanol zeer irriterend voor de ogen. Op lange termijn, en bij hoge concentraties, is ethanol kankerverwekkend.

F= Formaldehyde

Is vaak verwerkt in vloerlak, spaanplaten, bepaalde kunststoffen, houtpanelen en voorgelijmde vloerbekleding of behangpapier. Formaldehyde kan bij inademing gezondheidsklachten zoals irritaties van de oogslijmvliezen en van de bovenste luchtwegen veroorzaken. Op lange termijn kan  formaldehyde kanker veroorzaken. Formaldehyde is één van de meest schadelijke vluchtige organische stoffen die je in onze woningen terugvindt.

G= Glycol

Glycol wordt op grote schaal gebruikt als oplosmiddelen voor harsen, verven, vernissen, kleurstoffen en inkten. Je vindt ze ook terug in reinigingsmiddelen, vloeibare zepen en cosmetica. Kan schade toebrengen aan het zenuwstelsel en de nieren. Bij ophoping in het lichaam is de stof toxisch en op lange termijn carcinogeen.

H= Hexaan

Hexaan wordt gebruikt in de productie van lijmen voor schoenen, leerproducten en dakbedekking. Deze stof wordt ook gebruikt om bak- en braadoliën te produceren en als reinigingsmiddel of ontvettingsmiddel. Verder wordt ze ook regelmatig ingezet in de textielindustrie. Bij chronische blootstelling kan Hexaan het zenuwstelsel ontregelen. Dit kan leiden tot tintelingen, krampen en spierverslapping van de ledematen. In ernstige gevallen leidt dit tot afbraak van de spieren, coördinatieverlies en problemen met het zicht. 

Vluchtige organische stoffen vervuilen de binnenlucht

De vluchtige organische stoffen lijst is uiteraard nog een stuk langer. Om je een idee te geven, kan je  hier de volledige lijst bekijken. Wat echter de belangrijkste les is, is dat onze binnenlucht door onze dagdagelijkse activiteiten en de aanwezige vluchtige organische stoffen allesbehalve gezond is. Volgens metingen mogen we zeggen dat de lucht binnen tot 5x meer verontreinigd is dan de lucht buiten.

De noodzaak van ventilatie

Jammer genoeg is dit iets waar we niet omheen kunnen. We kunnen bijvoorbeeld niet stoppen met koken of douchen. Maar, we kunnen wel iets doen aan de gevolgen ervan. Als we ervoor zorgen dat onze binnenlucht ververst wordt en dat de vluchtige organische stoffen in onze lucht afgevoerd worden, dan blijft ons huis gezond.

Beter ventileren? Slim ventileren!

Daarom hebben wij de Healthbox 3.0, ons slimme ventilatiesysteem C, bedacht. De reden waarom we spreken van een intelligent systeem is, omdat het constant de binnenlucht in je huis monitort en analyseert. Van zodra er vervuiling, zoals vluchtige organische stoffen, opgemerkt wordt, voert de Healthbox 3.0 ze naar buiten af en wordt de lucht vervangen door heerlijk verse buitenlucht.

Aangepast aan de bewoner

Het slimme ventilatiesysteem past het ventilatieniveau volledig aan de bewoners in huis aan. Komen er vrienden of familie over de vloer, dan zal de Healthbox 3.0 dit merken en zal er extra geventileerd worden in de living. Ga je douchen, dan is de ventilatie in de living minimaal, maar zal het systeem maximaal functioneren in de badkamer. Als iedereen uit werken is, draait het systeem op de laagste stand. Dit zorgt ervoor dat de Healthbox 3.0 het meest energiezuinige systeem op de markt is.

Volledig ontzorgd

Als bewoner kan je op beide oren slapen, de volautomatische Healthbox 3.0 ontzorgt je volledig. Je blijft echter te allen tijde baas over je woning. Dankzij de bijhorende app kan je de luchtkwaliteit in je woning mee opvolgen en kan je de Healthbox 3.0 bijsturen mocht dat nodig zijn.

Er zijn wereldwijd ondertussen al meer dan 125.000 slimme Renson ventilatiesystemen geïnstalleerd. Wil je jouw woning omtoveren in een gezond huis waar vluchtige organische stoffen geen kans krijgen? Praat erover met een Renson ventilatie expert en krijg advies op maat voor jouw woning. 

Nick De Landsheer
Auteur: Nick De Landsheer

Nick De Landsheer is een ventilatiespecialist met meer dan 25 jaar ervaring in de HVAC-sector, werkzaam bij gerenommeerde bedrijven zoals Renson. Nick speelde een sleutelrol in de ontwikkeling van het ventilatiesysteem C+. Op de Batimat bouwbeurs in Parijs mocht Nick in 2019 de Innovation Award in ontvangst nemen voor de Healthbox 3.0, een geconnecteerd vraag gestuurd ventilatiesysteem dankzij de SmartConnect-technologie.

Connect op LinkedIn