6 minuten om te lezen

De impact van gebouw automatisatie op BREEAM

Duurzaamheid krijgt steeds vaker een centrale positie in de bouwsector. Met als gevolg dat ook het concept “BREEAM” aan populariteit wint. Maar, wat is BREEAM? En, wat is nu concreet de impact van gebouw automatisatie op het behalen van een BREEAM-certificaat?

Wat is BREEAM?

BREEAM is de afkorting van Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Het is een duurzaamheidskenmerk dat duurzamere omgevingen promoot. Het doel van deze omgevingen is dat ze het welzijn van de mensen die er wonen en werken verbeteren. Ze moeten de natuurlijke hulpbronnen helpen beschermen en vastgoedinvesteringen interessanter maken.

Net als het biolabel op voeding is het een BREEAM-certificaat een manier om het groene imago van het gebouw in de kijker te zetten en de waarde ervan te verhogen.

Gebouw automatisatie

BREEAM-categorieën

Het BREEAM-keurmerk behalen, kan door in te zetten op duurzaamheid in verschillende categorieën. Zo zijn er 9 gedefinieerde categorieën (management, gezondheid en welzijn, energie, water, transport, materialen, afval, landschap en ecologie, vervuiling) waarbinnen jij als projectontwikkelaar het verschil kunt maken. Dit kan gaan van de aanleg van een groen dak tot het inschakelen van een ecoloog voor de inrichting van het project. Ook gebouwen automatisatie speelt een belangrijke rol en kan je helpen in het behalen van een BREEAM-certificaat.

BREEAM-categorieën waarop gebouw automatisatie een impact heeft

Concreet kan de implementatie van gebouw automatisatie impact hebben op 4 BREEAM-categorieën: energie, gezondheid & welzijn, water en materialen. Hoeveel punten er exact gescoord kunnen worden binnen elke categorie, is uiteraard volledig afhankelijk van je project en de manier waarop de slimme sturing wordt geïntegreerd.

Renson positioneert zich als totaaloplossing die het mogelijk maakt om via één centraal platform een impactvolle bijdrage te leveren binnen de vier categorieën.

1. Energie

Volgens de visie van BREEAM moeten projectontwikkelaars gebouwen ontwerpen en realiseren met een zo laag mogelijke CO2-emissie van het primaire energiegebruik in de gebruiksfase. Dit is mogelijk door bijvoorbeeld de opgewekte energie van o.a. zonnepanelen meteen nuttig in te zetten in het gebouw. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een elektrische boiler die op een zonnige dag kan verwarmen. Dergelijke manier van energieoptimalisatie kan je bereiken dankzij het opzetten van een EMS (Energy Management System) in samenwerking met Renson.

Naast het creëren van een energiezuinige omgeving via een EMS, krijg je via Renson als bouwheer en/of bewoner inzicht in het real time verbruik van de collectieve en/of privatieve technieken. Ook dit is een manier om BREEAM-punten binnen de categorie “energie” te scoren. Bovendien geef je toekomstige bewoners zo de tools om energie en dus kosten te besparen.

Tot slot is niet alleen de algemene energiezuinigheid belangrijk, maar ook die van specifieke technieken zoals bijvoorbeeld de buitenverlichting. Om hier BREEAM-punten te scoren, moet je kunnen aantonen dat deze niet onnodig brandt. Renson biedt hier een eenvoudige oplossing. Aan de hand van een scène zorgen we er namelijk voor dat de verlichting enkel ingeschakeld kan worden als het donker is. Buitenverlichting die onnodig overdag brandt, is dus verleden tijd.

2. Water

Een tweede categorie waarbinnen heel eenvoudig BREEAM-punten gescoord kunnen worden dankzij Renson, is “water”. Door elke watermeter (tevens submeters) continu uitleesbaar te maken en deze aan te sluiten op ons gebouwbeheersysteem, kan het real time waterverbruik gemonitord worden.

Bovendien kan men deze data vergelijken met eerdere periodes om zo waterlekken te detecteren. Doordat het Renson platform de bevoegde persoon via een bericht of notificatie meteen op de hoogte brengt van het lek, wordt ook hierdoor een hogere BREEAM-score behaald.

3. Gezondheid & comfort

Comfort en temperatuur gaan hand in hand volgens BREEAM. Zo moet er steeds een aangename temperatuur in de woning of het gebouw zijn, zonder dat daar een hoog energieverbruik aan gekoppeld wordt.

Het automatiseren van zonwering en deze koppelen aan een weerstation, is hier de ideale oplossing. Dit maakt het mogelijk om de screens automatisch te sturen op basis van de weersomstandigheden. Zo blijft het aangenaam fris in de zomer en kan de woning natuurlijk verwarmen in de winter. Desondanks deze automatische bediening, blijven de bewoners van het gebouw dankzij Renson in de mogelijkheid om deze automatische bediening een afgesproken aantal keren per dag te overrulen. Dit om het comfort van bewoners niet in het gedrang te brengen.

Een tweede manier waarop Renson het thermisch comfort verhoogt, is aan de hand van virtuele thermostaten. Door het creëren van zonale verwarming waarbij elke zone in het gebouw of de woning apart verwarmd of gekoeld kan worden, slagen we erin om in elke ruimte de ideale comfort temperatuur te creëren en BREEAM-punten te scoren.

4. Materialen

Tot slot is het belangrijk dat een BREEAM-gecertificeerde ontwikkeling steeds flexibel is. Laat ook dit een thema zijn waarbij Renson perfect aansluit. Door het open karakter van het systeem, kunnen op latere termijn steeds integraties toegevoegd worden om zo bijvoorbeeld nieuwe technieken aan te sturen. Op die manier zet Renson zich binnen jouw project in op groei en flexibiliteit en kan u een hoge BREEAM-score behalen.

BREEAM-awards

De BREEAM Awards zetten elk jaar internationaal mensen, projecten en organisaties in de kijker die opmerkelijke resultaten boeken in het ontwerpen, ontwikkelen en beheren van duurzame gebouwen.

Wereldwijd strijden er vele gebouwen en projecten voor het behalen van het BREEAM-certificaat. Ook De Nieuwe Dokken, een ware Renson Smart Living Community, is er daar eentje van. Een award zat er dit jaar voor het project echter niet in, maar wel een eervolle vermelding in de BREEAM Champions Awards 2021.