10 minuten om te lezen

COVID-19 besmettingsrisico tot 10 keer lager dankzij goede ventilatie

Hoewel iedereen wereldwijd een race tegen de tijd voert om een vaccin tegen COVID-19 te ontwikkelen, ziet het er sterk naar uit dat we nog een tijdje met dit vervelende virus zullen moeten samenleven. Door de juiste voorzorgen te treffen, kunnen we de impact van het virus beperken. Met de wetenschap dat het virus zich ook via de lucht verspreidt, is het goed ventileren van gebouwen of binnenruimtes daar een goed voorbeeld van.
 
 
Hoewel iedereen wereldwijd een race tegen de tijd voert om een vaccin tegen COVID-19 te ontwikkelen, ziet het er sterk naar uit dat we nog een tijdje met dit vervelende virus zullen moeten samenleven. Door de juiste voorzorgen te treffen, kunnen we de impact van het virus beperken. Met de wetenschap dat het virus zich ook via de lucht verspreidt, is het goed ventileren van gebouwen of binnenruimtes daar een goed voorbeeld van. Ventilatie, zeker in publieke ruimtes, waar veel mensen samenkomen, verdient meer aandacht. Ook het SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) is het hier mee eens en stelt dat “het besmettingsrisico in goed-geventileerde gebouwen tot 10 keer lager kan liggen”. 

Ventileren om publieke gebouwen veilig open te kunnen houden

Aangezien de regering scholen, crèches, woonzorgcentra… zoveel en zo lang mogelijk wil openhouden, is het belangrijk om manieren te vinden om hier mee om te kunnen gaan. Afstand houden, mondmaskers en handhygiëne, kennen we al, maar volgens het SERV moet er ook dringend worden geïnvesteerd in goede ventilatie: “vooral in scholen, woonzorgcentra en sportcentra, maar ook in andere ruimtes waar veel mensen samen komen”.

Ventileren om publieke gebouwen veilig open te kunnen houden

De noodzaak van een goede ventilatie om het risico op COVID-19 besmetting te beperken

De reden waarom ventilatie zo belangrijk is, is omdat COVID-19 naast lichamelijk contact, ook overgedragen wordt via de lucht. Als men niest of hoest, komen er in één klap enorm veel hele kleine, besmettelijke deeltjes vrij. Deze worden ook aerosolen genoemd. Doordat de deeltjes zo licht zijn, kunnen ze wel tot 20 minuten lang in de lucht blijven zweven. Zeker in een binnenruimte waar veel mensen samenkomen en waar er weinig tot geen ventilatie is, is dit nefast. Door een gebouw te ‘spoelen’ met verse lucht zorg je ervoor dat het aantal besmettelijke deeltjes in de lucht verdund wordt, waardoor het risico op verspreiding van aerosole virusdeeltjes (en dus ook op de kans op besmetting) sterk afneemt.

Iedere dag dikketruiendag? Nee, bedankt!

Toegegeven, op papier klinkt dit allemaal zeer aannemelijk, maar een hele dag alle ramen en deuren opengooien nu de winter aan onze voordeur staat, is allesbehalve evident. Eén keer per jaar dikketruiendag is meer als voldoende! Omdat in veel oudere gebouwen vaak geen ventilatiesysteem aanwezig is, is de mogelijkheid om te ventileren vaak beperkt. In scholen bijvoorbeeld is de situatie vaak problematisch. Volgens Danny Van Assche van SERV halen 84% van de Vlaamse scholen de door de overheid opgelegde ventilatienorm niet. Omdat de coronacrisis echter in volle hevigheid woedt, hebben we nu een oplossing nodig. Dus is het roeien met de riemen die er zijn. Door dit op een slimme manier te aan te pakken, kunnen we ervoor zorgen dat dit voor iedereen werkbaar en acceptabel blijft.

Iedere dag dikketruiendag? Nee, bedankt!

Ventileren in de winter? De Renson Sense!

Het vaak geopperde idee dat de ramen en deuren constant moeten open staan, klopt eigenlijk niet. Er moet enkel geventileerd worden als de luchtkwaliteit niet langer gezond is, dus als de grenswaarde van 1200 ppm (parts per million) CO2 overschreden wordt. CO2, dit is de stof die in de lucht zit die we uitademen, wordt algemeen erkend als de beste indicator van de binnenluchtkwaliteit.

Is het CO2-niveau beneden 1200 ppm, dan is de lucht gezond, maar als die drempel overschreden wordt, moet er dringend geventileerd worden. Dit is dan ook de reden waarom zoveel virologen en wetenschappers pleiten voor CO2-monitoring van binnenruimtes. Het is namelijk zo dat je de hoeveelheid CO2 niet kan ruiken of zien. Als mens heb je er m.a.w. totaal geen idee van wanneer de binnenlucht niet langer gezond is. Als antwoord hierop ontwikkelden we de Renson Sense. De Sense is een slimme CO2-meter, die visueel aangeeft wanneer de lucht in een binnenruimte slechter wordt of slecht is. De Renson Sense, één van de beste CO2 meters van het moment, is als het ware een extra zintuig. Als de Sense oranje of rood wordt, dan is het belangrijk dat er actie wordt ondernomen en dat de ramen en deuren zoveel mogelijk worden opengezet.

Ventileren in de winter? De Renson Sense!

Investeren in langdurige ventilatie-oplossingen

Toegegeven de Sense is geen garantie voor een duurzame oplossing, want even de ramen en deuren openen, biedt eigenlijk maar een kortstondig effect. Onderzoek heeft aangetoond dat het CO2-niveau in een binnenruimte na 20 minuten alweer op het oude niveau zit. Daarom ontwikkelde Renson voor scholen en woningen respectievelijk het ‘Healthy School Concept’ en het ‘Healthy Residential Concept’, die beide gebaseerd zijn op onze slimme ventilatie-oplossingen.

Healthy school & healthy building concept

In beide gevallen zorgen zelfregelende roosters voor de aanvoer van verse lucht, terwijl de Renson Healthconnector in scholen en publieke gebouwen en de Renson Healthbox 3.0 Smartzone in woningen zorgen voor mechanische afvoer van vervuilde lucht. Doordat het hierbij gaat om slimme ventilatiesystemen, wordt er enkel geventileerd als het absoluut noodzakelijk is. De systemen monitoren voortdurend de hoeveelheid CO2 in de binnenlucht. Als de norm van 1200 ppm bereikt wordt, gaan de ventilatiesystemen de vervuilde (en mogelijks besmette lucht) volautomatisch weg ventileren. De afgevoerde lucht wordt daarop vervangen door gezonde, verse buitenlucht. Door op een dergelijke manier te werk te gaan, creëren we niet alleen het best mogelijke binnenklimaat, maar doen we dit bovendien ook op de meest energiezuinige manier.

Zoals het SERV stelt, is het goed geventileerd houden van onze gebouwen een maatschappelijke noodzaak. Door te investeren in goede ventilatiesystemen, creëren we veilige en gezonde leefomgevingen voor onszelf en voor onze opgroeiende kinderen.

We create healthy spaces.