Gezond en aangenaam binnenklimaat op school

Altijd verse lucht en beschut tegen de zon in Franse Saint Joseph School dankzij Renson Fixvent

Voor de bouw van een nieuwe school in het Franse La Tour du Pin stond het welzijn van de kinderen voorop. Toevoer van verse lucht met veel zuurstof was een vereiste voor de klassen. Maar met het verhoogde risico op oververhitting in het zonnige Zuid-Frankrijk, kwam ook buitenzonwering op de radar. Met de Fixvent combineert Renson de beide in één product op het raam: windvaste doekzonwering én ventilatierooster. Zo zijn de ruim 400 leerlingen van de Saint Joseph school in hun klassen met verse lucht en een aangename temperatuur steeds prima bij de les.

Zicht naar buiten behouden, ook op de hoek

Zuurstof voor de hersenen

Met de bouw van de Saint Joseph school was directeur Jean-Baptiste Durand niet aan zijn proefstuk toe: “Ik was al eerder betrokken bij de constructie van twee scholen, maar hier was vanaf het eerste ontwerp duidelijk dat we resoluut voor een toekomstgericht, ecologisch project gingen, volledig in het teken van de kinderen, hun welzijn en hun leerproces.”

Projectleider Christophe Meguer beaamt en verklaart in één adem hoe dat tot uiting komt in het gebouw: “Verse lucht in de klassen stond hoog op ons verlanglijstje. Niet alleen omdat dat de concentratie van de leerlingen ten goede komt, maar ook al omdat Covid het belang van verse binnenlucht voor onze gezondheid pijnlijk onderstreepte.” Bruno Contal van studiebureau Cotib bekeek de ventilatie-opties: “Waar je in een school vaak opteert voor een traditioneel D-ventilatiesysteem, werd hier gekozen voor een combinatie van een ventilatie-unit met variabel debiet – aangestuurd door sensoren - en een automatische sturing die op maat werd geprogrammeerd. Zo wordt vermeden dat er telkens filters moeten vervangen worden. Daarbij moesten we natuurlijk dan wel raamventilatieroosters voorzien om de zuurstofrijke buitenlucht binnen te trekken.

Met Renson Fixscreen en Panovista Max-doekzonwering

Hittegevaar

Met de grote ramen op de zuidgevel van de school loerde in het bij momenten tropische Zuid-Frankrijk wel het gevaar voor oververhitting in de Klassen om de hoek. Ook dat werd door de projectleider en het studiebureau mee ingecalculeerd. “Zonwerend glas was onze eerste optie om te anticiperen op die oververhitting, maar dan wel in combinatie met buitenzonwering”, weet Meguer. “Op die manier hou je de zonnestralen tegen nog voor die door het glas kunnen priemen. Het zonwerend glas maakt dan weer dat de screens niet permanent naar beneden moeten.”

Screens zijn ook handig om de reflectie tegen te gaan”, spreekt directeur Durand uit ervaring. “Tegenwoordig gebruiken wij veel digitale schoolborden, die in principe grote schermen zijn die niet langer leesbaar zijn wanneer de zon er rechtstreeks in schijnt. Met onze doekzonwering regelen we nu dus ook die lichtinval.”

Combinatie in Fixvent

Verse lucht garanderen, beschutten tegen de zon én insecten weren: dat waren de drie vereisten waarvoor het studiebureau de oplossing vond in één product van Renson. “Met de Fixvent sloegen we drie vliegen in één klap”, aldus Bruno Contal. “Die combineert windvaste en insectenwerende Fixscreen doekzonwering met een esthetisch raamventilatierooster. Waar beschutting tegen de zon nodig was, maar geen raamrooster moest voorzien worden, opteerden we logischerwijze dan weer voor Fixscreen zonwering op zich.”

Intelligentie via sensoren

“Met de ramen open – en de screens naar beneden tegen zon en insecten – kunnen we per uur 3,5 keer het zuurstofvolume in een klaslokaal verversen”, aldus Meguer. Verder is hij ook trots op de sensoren die geïntegreerd werden: “Met CO2 sensoren in de klas monitoren en beheren we zelf de binnenluchtkwaliteit. We legden zelf de kritische drempel tussen 800 en 900 ppm omdat geweten is dat vanaf 1.000 deeltjes CO2 per miljoen (ppm) kinderen last krijgen van een slaperig gevoel riskeren in te dommelen. Als die drempel wordt overschreven, krijgt het ventilatiesysteem via de sensoren automatisch een signaal om op te toeren en de vervuilde binnenlucht af te zuigen. Met de ventilatieroosters open bovenop de ramen wordt die in elk klaslokaal zo tijdig en rechtstreeks vervangen door verse buitenlucht.”

“Bovendien zijn er ook temperatuursensoren aangesloten”, vult Bruno Contal van het studiebureau aan. “Van zodra op warme dagen de buitentemperatuur voldoende zakt, stijgt het ventilatieniveau opnieuw en komt er meer – koelere – buitenlucht binnen via de Fixvents. Zo koelen de klaslokalen (vaak ’s nachts) op een natuurlijke manier af, én gratis.”

Zicht naar buiten behouden, ook op de hoek

Esthetiek

De school is zeer tevreden over het resultaat. Directeur Durand heeft dan ook alles in het werk gesteld om de praktijk met de nodige esthetiek te rijmen: “Wij namen onze tijd om voor de doekzonwering de juiste doekstof en kleuren te kiezen. Geen al te felle kleuren, zodat de screens passen bij de kozijnen en de gevel. Gelukkig zijn de Renson screens verkrijgbaar in alle mogelijke RAL-kleuren. Voor de slaapzaal kozen wij bovendien voor verduisterend doek. Zo komen de lichtgevende elementen die we er ophingen voor het ‘Le Petit Prince’ project goed tot hun recht. Al is de hoofdreden natuurlijk dat de peuters zo in een voldoende donkere ruimte een dutje kunnen doen.”