Warmteverliesberekening – Vraaggestuurde ventilatie

Voor wat ruimteverwarming betreft, worden de opwekkers en afgiftesystemen in gebouwen gedimensioneerd volgens de norm NBN EN 12831-1. Het ventilatiesysteem bepaalt deels de te voorziene capaciteit van zowel de opwekker als van het afgiftesysteem. Sturing van de ventilatiedebieten op basis van de behoefte (CO2, vocht, geur), door middel van klepregeling, wordt niet expliciet vermeld in bovenstaande norm, maar heeft wel een belangrijke impact op het te installeren vermogen (kW), wat de kostprijs van de centrale of de collectieve warmteopwekker kan beïnvloeden.

UGent en Renson analyseerden het effect van deze klepsturing op gemeten en gesimuleerde ventilatiedebieten van een 1000-tal ventilatie units. Daarnaast wees een Buildwise(WTCB)/UAntw studie op een duidelijke overschatting van het vermogen van de warmteopwekker volgens de norm berekening. Uit deze studies volgt dat er voldoende verwarmingscapaciteit is, indien gedimensioneerd volgens aannames in onderstaande bijlage, op basis van tools conform de EN12831-1.

Voor Vlaamse nieuwbouw met bouwaanvraag vanaf 2023 mag de ontwerpvertrektemperatuur maximaal 45°C bedragen. In onderstaande rekentool kan dan ook een conforme dimensioneringnota worden gegenereerd die als staving bij de EPB-aangifte gevoegd kan worden.

Verklaring Renson

Rekentool

Terug naar het overzicht