Ventilatieverslaggeving

Meetrapport ventilatie

De resultaten van de verslaggeving worden in een ventilatieprestatieverslag samengevat. Dit document bevat echter niet alle details rond debietsmeting. Het 'meetrapport ventilatie' is dan ook een noodzakelijke bijlage van het ventilatieprestatieverslag.

De Vlaams EPB-regelgeving legt enkele inhoudelijk verplichtingen op rond de opmaak van het meetrapport voor mechanische debieten en het maximaal vermogen. Renson biedt daarom een conforme template aan, toepasbaar op al haar ventilatiesystemen. Gebruik van deze template is uiteraard vrijblijvend. Elke verslaggever mag steeds zijn eigen template gebruiken.

Download PDF

Procedure activeren nominale werking ventilatie-unit

De ventilatiesystemen van Renson zijn vraaggestuurde systemen. De verslaggever moet het ventilatiesysteem eerst in nominale stand laten werken vooraleer de debietsmeting te kunnen aanvangen. In bijlage vindt u voor de verschillende units de procedure om tijdelijk naar nominale werking te gaan.

Fijnregeling debieten

Wanneer het gemeten debiet afwijkt van het ingestelde of gewenste debiet kan via een fijnregeling het debiet wat worden bijgesteld.

Nuttige links

 

Terug naar het overzicht